ЛЕТИ НАД БУРЯТА

Знаете ли, че орелът
знае кога наближава буря
Много преди да се случи?
Орелът ще лети на някое високо място
и да чака ветровете да дойдат.
Когато бурята удари,
поставя крилата си така, че вятърът да го поеме
и да го вдигне високо над бурята.
Докато бурята бушува отдолу,
орелът се извисява високо над нея,
Плъзга се с лекота.
Орелът не бяга от бурята,
просто използва бурята, за да
се вдигне го по-високо.
Издига се над ветровете
които внасят бурята в неговия свят.
Когато бурите на живота ни връхлетят —
и всички ние ще ги изпитаме —
можем да се издигнем над тях
като настроим ума си
и вяра към Бог!
Бурите не са длъжни да ни преодоляват.
Можем да позволим на Бог да ни издигне над тях.
Бог ни дава възможност да яздим
ветровете на бурята, която носи
болест, болка, трагедия, провал и
Разочарования в живота ни,
и да направи нещо добро да излезе от това невредим.
Можем да се извисим над бурята.
Не забравяйте,
не е тежестта на живота
който ни дърпа надолу,
а това, как се справяме, това е от значение.